komunikacja w ochronie zdrowia

Jak wyrazić, żeby nie urazić? O sztuce komunikacji w ochronie zdrowia- szkolenie

Rola komunikacji w kontakcie z pacjentem zyskuje na znaczeniu. Coraz częściej podkreśla się fakt, że odpowiednie i empatyczne podejście do pacjenta wyrażone w rozmowie, przynosi wymierne korzyści zarówno choremu, jak i personelowi medycznemu. Umiejętność komunikowania się w zespole oraz wiedza, jak prawidłowo przekazywać choremu i jego rodzinie informacje o stanie zdrowia i podjętym  leczeniu, ma znaczenie dla procesu terapeutycznego.

Świadomość posiadania odpowiednich kompetencji komunikacyjnych pozytywnie wpływa także na radzenie sobie ze stresem i stanowi element profilaktyki wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia.

Dlaczego warto?

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • Jak pozyskać pacjenta do współpracy i komunikować się w sposób satysfakcjonujący dla obu stron?
 • W jaki sposób komunikować się z pacjentem będącym w kryzysie     związanym z chorobą?
 • W jaki sposób przekazywać trudne informacje o przebiegu leczenia i  dalszym rokowaniu?
 • Jak zakomunikować to, co najtrudniejsze bliskim pacjenta?

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych otwartych na rozwój zawodowy oraz ceniących wysokie standardy pracy z pacjentem.

Metody pracy:

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennych mini wykładów i ćwiczeń praktycznych. Prowadzone  z zachowaniem standardów i metodyki  kształcenia człowieka dorosłego. Szkolenia mają charakter treningowy: ćwiczenia w podgrupach, analiza przypadku oraz odgrywanie rozmów z pacjentami.

Program szkolenia:

Jak nawiązać relację z pacjentem i zachęcić go do współpracy?
 • Komunikowanie się werbalne i niewerbalne- o czym wszyscy wiemy, a co warto stosować, by poprawić jakość relacji z pacjentem.
 • Techniki poprawiające jakość komunikacji klinicznej z pacjentem.
 • Narzędzia i metody podnoszące efektywność relacji lekarz/położna/pielęgniarka-pacjent.
 •  Emocje własne jako źródło informacji o jakości relacji z pacjentem, sposoby radzenia sobie.
Jak przygotować się na trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem i jego rodziną?
 • Choroba jako kryzys w życiu człowieka- etapy kryzysu, zachowania i   emocje pacjentów, zasady postępowania.
 • Narzędzia i sposoby przekazywania trudnych dla pacjenta informacji ( model SPIKES).
 • Rozmowa z rodziną w kryzysie po stracie osoby bliskiej- zasady postępowania.
 • Nie muszę być suberbohaterem-ochrona siebie w trudnych momentach.
Omówienie i podsumowanie szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest  aktywne zapoznanie uczestników z  tematyką w wybranym obszarze  ochrony zdrowia. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować profesjonalnie zadania w oparciu o poznaną wiedzę i zdobyte umiejętności z obszaru  szkoleniowego.

Wartością dodaną  jest  wzrost jakości świadczonych usług przez pracowników oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.

O trenerze:

Psycholog, trener, psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.

Ukończyła  pięcioletnie studia ze specjalności psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego na Wydziale  Pedagogiki Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Podyplomowe Studia Psychokorekcji Zaburzeń Zachowywania Dzieci i Młodzieży na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwentka specjalistycznego szkolenia, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne z  Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej oraz II-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Szkołę Trenerów „ Metrum” w Katowicach rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej z dziećmi oraz dorosłymi zdobywała między innymi w Świetlicy Socjoterapeutycznej  przy Fundacji  Gniazdo w Katowicach, Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Obecnie pracuje jako psycholog, specjalista trener symulacji medycznej. Wykładowca oraz trener na kursach podyplomowych dla pielęgniarek i położnych z zakresu komunikacji interpersonalnej i kontaktu z pacjentem.