Komunikacja kryzysowa

Szpitale dzielą się na te, które mają już za sobą poważny kryzys wizerunkowy i te, które dopiero to spotka. Skąd ta pewność? Ochrona zdrowia to najbardziej narażona na kryzysy branża – tak wynika z badań przeprowadzonych podczas Kongresu Profesjonalistów PR w 2018 r.

Sytuacja kryzysowa z założenia jest sytuacją nagłą, nieprzewidzianą. To jednak nie zawsze prawda. O ile część kryzysów, zwłaszcza tych, których źródło tkwi na zewnątrz organizacji, rzeczywiście potrafi spaść na firmę jak grom z jasnego nieba, o tyle wiele z nich wcale nie dzieje się nagle, a symptomy można zauważyć o wiele wcześniej. Skuteczne rozpoznanie i szybka,  prawidłowa reakcja może uratować firmę przed poważnym nadszarpnięciem wizerunku, który może skutkować również realnymi stratami finansowymi.

To na co również warto zwrócić uwagę, to fakt, że działania kryzysowe nie kończą się wraz z wygaśnięciem kryzysu. Bez przepracowania tej sytuacji, analizy tego, co zostało zrobione dobrze, a co źle i wyciągnięcia wniosków nie będzie możliwe wdrożenie procedur, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka powtórzenia się podobnego scenariusza w przyszłości.

Pamiętaj, czasem nie masz wpływu na to, że dana sytuacja się wydarzyła, ale zawsze masz wpływ na to, jak na nią zareagujesz.

POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE KRYZYSU

  • Działania prewencyjne – identyfikacja zagrożeń i analiza potencjalnych źródeł kryzysów. Monitoring mediów, stworzenie procedur kryzysowych oraz przeszkolenie pracowników poprzez symulacje kryzysowe
  • Działania podczas kryzysu – działania minimalizujące skutki kryzysu, kontakty z mediami, monitoring sytuacji w Internecie i mediach, usługi doradcze
  • Działania pokryzysowe – analiza sytuacji, podjętych działań podczas kryzysu oraz rekomendacje na przyszłość
+48 662 319 035