Jak rozmawiać z pacjentem? Zasady dobrej komunikacji dla rejestratorek medycznych

Rola komunikacji w kontakcie z pacjentem zyskuje na znaczeniu. Coraz częściej podkreśla się fakt, że odpowiednie i empatyczne podejście do pacjenta wyrażone w rozmowie przynosi wymierne korzyści zarówno choremu, jak i personelowi medycznemu. Wiedza, jak prawidłowo przekazywać informacje ma znaczenie dla procesu terapeutycznego, wpływa na pozytywne postrzeganie placówki medycznej i buduje zaufanie pomiędzy pacjentem a personelem.

Świadomość posiadania odpowiednich kompetencji komunikacyjnych pozytywnie wpływa także na radzenie sobie ze stresem i stanowi element profilaktyki wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia.

 

Dlaczego warto?

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • Jak pozyskać pacjenta do współpracy i komunikować się w sposób satysfakcjonujący dla obu stron?
 • W jaki sposób komunikować się z pacjentem będącym w kryzysie związanym z chorobą?
 • Jak radzić sobie z „trudnym” pacjentem?
 • Jak zadbać o siebie?

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla rejestratorek medycznych i innych pracowników placówek medycznych, których praca polega na kontakcie z pacjentem, otwartych na rozwój zawodowy oraz ceniących wysokie standardy pracy z pacjentem.

 

Metody pracy:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

 

Program szkolenia:

Wszystko jest komunikacją 

 • Otoczenie i miejsce pracy – wstęp do dobrej komunikacji.
 • Jakość komunikacji z pacjentem a wizerunek placówki medycznej.
 • Jak dobrze zacząć?

O komunikacji słów kilka

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – co warto stosować, by poprawić jakość relacji z pacjentem.
 • Jak przygotować się do kontaktu z pacjentem i jego rodziną?
 • Pacjent i jego oczekiwania.
 • Zrozumieć pacjenta – choroba jako kryzys w życiu człowieka – zachowania i   emocje pacjentów, zasady postępowania.
 • Wszyscy jesteśmy różni – jak osobowość wpływa na styl komunikacji?

Zasady komunikacji w placówce medycznej

 • Jak słuchać, co mówić?
 • Błędy i zakłócenia – czyli co sprawia, że nie możemy się porozumieć.
 • Empatia – czy można się jej nauczyć?
 • Zadbaj o siebie, by zadbać o innych

Omówienie i podsumowanie szkolenia

 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nabędą kompetencji w zakresie komunikacji z pacjentem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą pacjenta. Będą potrafili zrealizować profesjonalnie swoje zadania w oparciu o poznaną wiedzę i zdobyte umiejętności z obszaru szkoleniowego. Nowe kompetencje pracowników pozwolą na podniesienie jakości obsługi pacjenta oraz poprawę wizerunku placówki medycznej.