Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w ochronie zdrowia

Ochrona zdrowia to branża, w której kryzysy wizerunkowe zdarzają się niezwykle często. Nie ma dnia, by media nie informowały o zaniedbaniach, błędach czy problemach w placówkach ochrony zdrowia.

Oznacza to, że prędzej czy później sytuacja kryzysowa zdarzy się w każdym szpitalu. Jeśli w placówce są wdrożone procedury kryzysowe, wyznaczona (i przeszkolona!) osoba do kontaktów z mediami, szanse, że reakcja na wydarzenia będzie prawidłowa i szybka jest duża.

Pamiętaj, czasem nie masz wpływu na to, że dana sytuacja się wydarzyła, ale zawsze masz wpływ na to, jak na nią zareagujesz!

 

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są najczęstsze przyczyny kryzysów i jak można im zapobiegać?
 • jak stworzyć sztab kryzysowy?
 • jakie działania podjąć, jeżeli kryzys już wystąpił?
 • jak odbudować reputację po kryzysie wizerunkowym?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry zarządzającej publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia;
 • kierowników oddziałów, pielęgniarek oddziałowych;
 • rzeczników prasowych, osób wyznaczonych do kontaktów z mediami.

 

Program szkolenia:

O kryzysach słów kilka
 • Przyczyny kryzysów w ochronie zdrowia.
 • Czy kryzys da się przewidzieć?
  •  Symptomy nadchodzącego kryzysu i sposoby zapobiegania.
 •  Jak przygotować się do kryzysu?
Fazy kryzysu i ich przebieg
 •  Działania w kryzysie.
 • Najważniejsze zasady zarządzania kryzysem.
 • Komunikacja wewnętrzna w sytuacji kryzysowej.
 • Zasady komunikacji z mediami:
  •  Jak działają media?
  • Jak komunikować się w kryzysie i czego unikać?
  • Przygotowanie do kontaktu z dziennikarzami.
  • Oświadczenia dla mediów.
  • Organizacja konferencji prasowej.
Kryzys w social media
 • Specyfika kryzysów w social media.
 • Kiedy i jak reagować na potencjalne sytuacje kryzysowe
 • Podstawowe narzędzia monitorowania mediów społecznościowych.
Co po kryzysie?
 • Analiza skutków kryzysu i wyciąganie wniosków.
 • Jak odbudować reputację?
 • Czy kryzys można przekuć w sukces?

 

Metody pracy:

 • Ucz się na błędach…innych
  • Case studies – najgłośniejsze kryzysy w ochronie zdrowia. Przykłady dobrych i złych praktyk w zarządzaniu kryzysem.
 • Razem damy radę
  • Praca w grupie – jak stworzyć zespół antykryzysowy.
 • Ćwiczenie czyni mistrza
  • Symulacja sytuacji kryzysowej w placówce ochrony zdrowia.

 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania kryzysem wewnątrz organizacji, tworzenia strategii komunikacji kryzysowej, relacji z mediami w sytuacjach trudnych.

+48 662 319 035