zarządzanie kryzysem w ochronie zdrowia

Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w ochronie zdrowia – szkolenie

Ochrona zdrowia to branża, w której kryzysy wizerunkowe zdarzają się niezwykle często. Nie ma dnia, by media nie informowały o zaniedbaniach, błędach czy problemach w placówkach ochrony zdrowia.

Oznacza to, że prędzej czy później sytuacja kryzysowa zdarzy się w każdym szpitalu. Jeśli w placówce są wdrożone procedury kryzysowe, wyznaczona (i przeszkolona!) osoba do kontaktów z mediami, szanse, że reakcja na wydarzenia będzie prawidłowa i szybka jest duża.

Pamiętaj, czasem nie masz wpływu na to, że dana sytuacja się wydarzyła, ale zawsze masz wpływ na to, jak na nią zareagujesz!

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

– jakie są najczęstsze przyczyny kryzysów i jak można im zapobiegać?

– jak stworzyć sztab kryzysowy?

– jakie działania podjąć, jeżeli kryzys już wystąpił?

– jak odbudować reputację po kryzysie wizerunkowym?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– kadry zarządzającej publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia;

– kierowników oddziałów, pielęgniarek oddziałowych;

– rzeczników prasowych, osób wyznaczonych do kontaktów z mediami.

Program szkolenia:

O kryzysach słów kilka
 • Przyczyny kryzysów w ochronie zdrowia.
 • Czy kryzys da się przewidzieć?
  •  Symptomy nadchodzącego kryzysu i sposoby zapobiegania.
 •  Jak przygotować się do kryzysu?
Fazy kryzysu i ich przebieg
 •  Działania w kryzysie.
 • Najważniejsze zasady zarządzania kryzysem.
 • Komunikacja wewnętrzna w sytuacji kryzysowej.
 • Zasady komunikacji z mediami:
  •  Jak działają media? 
  • Jak komunikować się w kryzysie i czego unikać? 
  • Przygotowanie do kontaktu z dziennikarzami. 
  • Oświadczenia dla mediów. 
  • Organizacja konferencji prasowej.
Kryzys w social media
 • Specyfika kryzysów w social media.
 • Kiedy i jak reagować na potencjalne sytuacje kryzysowe
 • Podstawowe narzędzia monitorowania mediów społecznościowych.
Co po kryzysie?
 • Analiza skutków kryzysu i wyciąganie wniosków.  
 • Jak odbudować reputację?   
 • Czy kryzys można przekuć w sukces?

Metody pracy:

 • Ucz się na błędach…innych
  • Case studies – najgłośniejsze kryzysy w ochronie zdrowia. Przykłady dobrych i złych praktyk w zarządzaniu kryzysem.
 • Razem damy radę
  • Praca w grupie – jak stworzyć zespół antykryzysowy. 
 • Ćwiczenie czyni mistrza
  • Symulacja sytuacji kryzysowej w placówce ochrony zdrowia.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania kryzysem wewnątrz organizacji, tworzenia strategii komunikacji kryzysowej, relacji z mediami w sytuacjach trudnych.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej: kontakt@5pr.media